MIPRO
ราคาไมโครโฟนไร้สาย ไมค์ลอย uhf ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ uhf Wireless mic ไมค์ไร้สาย ไมโครโฟน ลอยไมค์หนีบเสื้อ ไมโครโฟน ไมค์ลอยคู่ ชนิดไมโครโฟน UHF Wireless Microphone ไมโครโฟนไร้สาย ไมโครโฟนไร้สายแบบพกพา uhf wireless mic ไมค์ลอย shure wireless mic ไวเลสไมโครโฟน ห้องประชุม ไมโครโฟนชุดประชุม W/L ไมค์ลอย เครื่องเสียง วิจารณ์ไมโครโฟน ไร้สาย toa wireless microphone ไมค์ลอย shure เครื่อง เสียง toa
ไมค์ลอย แบบคู่UHF Dual-channel fixed frequency.
พิเศษ : 12,500 บาท
ไมโครโฟนมือถือเดี่ยว เปลี่ยนความถี่ได้ 8 ความถี่ UHF Single Channel
พิเศษ : 11,000 บาท
ราคา: 12,000.00 บาท
ไมโครโฟนแบบมือถือเป็นไมค์แบบคู่ สามารถปรับความถี่ได้ 16 ช่อง
ราคา: 22,000.00 บาท
พิเศษ : 19,000 บาท
แบบไมค์ถือคู่ Wireless microphone.
พิเศษ : 11,000 บาท
ราคา: 13,900.00 บาท
แบบไมค์ถือ+ไมค์หนีบปกเสื้อ Wireless microphone.
ราคา: 13,900.00 บาท
พิเศษ : 11,000 บาท