ตัวอย่างงานติดตั้ง 
ระบบภาพ และ ระบบเสียง ห้องประชุม
ระบบเครื่องเสียงกลางแจ้ง / ระบบเสียงภาคสนาม
ระบบชุดประชุมมีสาย และ ระบบชุดประชุมไร้สาย
ระบบเสียงตามสาย / ไร้สาย หมู่บ้าน
ระบบเสียงประชาสัมพันธ์ ภายนอก / ภายใน
ระบบ Video Conference / Live / Stream