top of page

งานติดตั้งระบบ CCTV และ CableTV

ระบบรักษาความปลอดภัย CCTV

CCTV

เป็นระบบที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน พร้อมให้บริการออกแบบ ติดตั้ง แก้ไข ระบบ CCTV , อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว ,เซนเซอร์ประตู หน้าต่าง  ภายในบ้านเรือน อาคารสำนักงาน โรงงาน และหน่วยงานราชการต่าง ๆ

bottom of page