top of page
SONY
SONY ระบบกล้องวงจรปิด กล้อง WIFI เซนเซอร 1/4 CMOS เลนส์ 3.6 มิล สามารถหมุนขึ้น-ลง ซ้าย-ขวา ได้รอบ แฟมิลี่ แคร์ ดูออนไลน์ฟรี All-in-one 24-hour surveillance camera
1535512462.jpg
ความสว่าง 3,100 Lumens
ความละเอียด 1280 x 800
อัตราส่วนความคมชัด 4,000:1
1535510965.jpg
ความสว่าง 2,800 Lumens
ความละเอียด 1024 x 768 
อัตราส่วนความคมชัด 4,000:1
1535511347.jpg
ความสว่าง 3,300 Lumens
ความละเอียด 1024 x 768
อัตราส่วนความคมชัด 4,000:1
1535511649.jpg
ความสว่าง 3,600 Lumens
ความละเอียด 1024 x 768
อัตราส่วนความคมชัด 4,000:1
1535512731.jpg
ความสว่าง 3,600 Lumens
ความละเอียด 1024 x 768
อัตราส่วนความคมชัด 4,000:1
1508892257.jpg
ความสว่าง 3,200 Lumens
ความละเอียด 1024 x 768 
อัตราส่วนความคมชัด 20,000:1
1535514179.jpg
ความสว่าง 4,200 Lumens
ความละเอียด 1024 x 768 
อัตราส่วนความคมชัด 20,000:1
1535514587.jpg
ความสว่าง 4,200 Lumens
ความละเอียด 1024 x 768 
อัตราส่วนความคมชัด 20,000:1
1535616300.jpg
ความสว่าง 6,000 Lumens
ความละเอียด 1920 x 1200 
อัตราส่วนความคมชัด 2,000:1
1535683030.jpg
ความสว่าง 4,100 Lumens
ความละเอียด 1920 x 1200 
อัตราส่วนความคมชัด 10,000:1
1535614827.jpg
ความสว่าง 5,200 Lumens
ความละเอียด 1280 x 800
อัตราส่วนความคมชัด 2,500:1
1508893043.jpg
ความสว่าง 1,800 Lumens
ความละเอียด 1920 x 1080
อัตราส่วนความคมชัด 120,000:1 
1535681928.jpg
ความสว่าง 5,000 Lumens
ความละเอียด 1920 x 1200 
อัตราส่วนความคมชัด 500,000:1
1535681129.jpg
ความสว่าง 5,000 Lumens
ความละเอียด 1280 x 800
อัตราส่วนความคมชัด 500,000:1
1535509762.jpg
ความสว่าง 1,500 Lumens
ความละเอียด 4096 x 2160
อัตราส่วนความคมชัด 120,000:1
1535510345.jpg
ความสว่าง 1,500 Lumens
ความละเอียด 4096 x 2160
อัตราส่วนความคมชัด 200,000:1
bottom of page