top of page
Sennheiser
ราคาไมโครโฟนไร้สาย ไมค์ลอย uhf ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ uhf Wireless mic ไมค์ไร้สาย ไมโครโฟน ลอยไมค์หนีบเสื้อ ไมโครโฟน ไมค์ลอยคู่ ชนิดไมโครโฟน UHF Wireless Microphone ไมโครโฟนไร้สาย ไมโครโฟนไร้สายแบบพกพา uhf wireless mic ไมค์ลอย shure wireless mic ไวเลสไมโครโฟน ห้องประชุม ไมโครโฟนชุดประชุม W/L ไมค์ลอย เครื่องเสียง วิจารณ์ไมโครโฟน ไร้สาย toa wireless microphone ไมค์ลอย shure เครื่อง เสียง toa
Wireless UHF Diversity Receiver
ราคา: 31,000.00 บาท
พิเศษ : 18,600 บาท
ไมโครโฟนไร้สาย ไมค์พิธีกร Camera Mount Wireless UHF ME2 clip-on Microphone System ไมค์กล้อง สำหรับถ่ายทำนอกสถานที่ 
พิเศษ : 18,500 บาท
ราคา: 42,900.00 บาท
ไมโครโฟนไร้สาย แบบติดกล้องถ่ายวีดีโอ Camera Mount Wireless Microphone System with SKM100 G3 Handheld (A / 516 - 558 MHz)
ราคา: 42,900.00 บาท
พิเศษ : 18,500 บาท
ไมโครโฟนไร้สาย แบบติดกล้องถ่ายวีดีโอ UHF Lavalier Wireless ME4 clip-on
พิเศษ : 18,500 บาท
ราคา: 42,900.00 บาท
ไมโครโฟนไร้สาย Wireless Handheld Microphone System UHF Evolution G3 100 Series 566-608 MHz
ราคา: 52,000.00 บาท
พิเศษ : 28,000 บาท
bottom of page