top of page
BOSCH
1379500927.jpg
ยี่ห้อ : BOSCH
รุ่น : BOSCH PLE-2MA120-EU
ราคา: 20,700 บาท
พิเศษ : 24,100 บาท
รายละเอียดย่อ
BOSCH PLE-2MA120-EU Plena Mixer Amplifier 120 W, 2 ZONES
รายละเอียดทั้งหมด

BOSCH PLE-2MA120-EU Plena Mixer Amplifier 120 W, 2 ZONES

 • อินพุตไมโครโฟน/สาย 6 ช่องบวกอินพุตแหล่งเสียงดนตรี 3 ช่อง

 • อินพุตโทรศัพท์และสถานีเรียก 100 V ที่มีลำดับความสำคัญ และ VOX

 • 2 โซนและเฉพาะเอาต์พุตการประกาศเท่านั้น

 • การควบคุมเสียงที่เปิดใช้งานได้ในกรณีฉุกเฉิน

 • กำลังเอาต์พุตที่สูง 120 และ 240 วัตต์

 • โทนเสียง 2 โทนในตัว (เลือกโทนเสียงเพิ่มได้ 7 โทนเสียงในสถานีเรียก)

 • เอาต์พุตสำหรับสายสัญญาณออก สายเสียงดนตรีออกเท่านั้น และจุดแทรก

 • อินพุตสำรอง 24 V พร้อมเครื่องชาร์จ 24 V ในตัว

 • แยกการควบคุมโทนเสียงสำหรับไมโครโฟนและแหล่งเสียงดนตรี


เครื่องขยายเสียง Plena Mixer เป็นระบบเสียงประกาศสาธารณะระดับมืออาชีพประสิทธิภาพสูงที่เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติที่ทันสมัย ใช้งานง่าย ลดความยุ่งยากในการใช้งานสำหรับผู้ใช้ และเหมาะสำหรับการใช้งานภายในอุปกรณ์ ให้คุณภาพการเรียกหรือเสียงเพลงที่ชัดเจนที่ง่ายเช่นเดียวกับการเปิดวิทยุ

The amplifier is also surprisingly affordable, without sacrificing features such as ducking, priority and flexibility.


ฟังก์ชัน

อินพุตไมโครโฟนและสาย

อินพุตไมโครโฟนและสายทั้งหมดสามารถสลับระหว่างความไวของระดับไมโครโฟนและระดับความไวของสัญญาณเข้า อินพุตเป็นแบบ balanced และสามารถใช้เป็นแบบ unbalanced ได้ด้วย แหล่งจ่ายไฟ Phantom สามารถเปิดเพื่อจ่ายไฟไปยังไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ สามารถจัดลำดับความสำคัญอินพุตช่อง 1 และ 2 เหนือไมโครโฟนและอินพุตเสียงดนตรีอื่นๆ ทั้งหมด

 • สามารถเปิดใช้อินพุตช่อง 1 โดยหน้าสัมผัสปิดบน PTT (กดปุ่มค้างไว้เพื่อพูด) สามารถกำหนดค่าโทนเสียง 2 โทนเสียงเพื่อนำการประกาศ

 • สามารถเปิดอินพุตช่อง 2 โดยอัตโนมัติหากสัญญาณถูกส่งไปยังอินพุต นั่นคือ หากมีผู้พูดพูดเข้าไมโครโฟน (การเปิดใช้ VOX)

เมื่ออินพุตหนึ่งอินพุตหรือทั้งสองอินพุตถูกกำหนดค่าให้มีการจัดลำดับสามารถตั้งค่าจำนวนการลดทอนสัญญาณ (การลดลง) ของอินพุต cinch ระหว่าง ‑2 dB (การลดทอนสัญญาณเล็กน้อย) หรือ -∞ dB (ปิดเสียง) ซึ่งเป็นฟังก์ชัน talk-over หรือ voice-over ช่องสัญญาณอินพุต1 และ 2 มีฟิลเตอร์เสียงพูดแบบเลือกได้เพื่อเพิ่มความชัดเจนของเสียงประกาศ

อินพุตเสียงดนตรี

มีอินพุตเสียงดนตรีแยกต่างหากจากปุ่มเลือกอินพุตและปุ่มควบคุมระดับเสียง ผู้ใช้สามารถเลือกแหล่งเสียงดนตรี เช่น เครื่องเล่นซีดีหรือวิทยุ
(เช่น PLN-DVDT) และตั้งค่าระดับเสียงดนตรี

คุณสามารถตั้งค่าเสียงที่ต้องการสำหรับแหล่งเสียงดนตรีแยกจากอินพุตไมโครโฟน/สาย ดังนั้นหากเสียงดนตรีต้องการเพิ่มความถี่ต่ำ จะไม่ทำให้เกิดเสียงฮัมในไมโครโฟน คุณสมบัติอันเป็นเอกลักษณ์อย่างแท้จริงในระบบระดับเดียวกัน

การตั้งค่าส่วนบุคคล

มีคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม เช่น ชุดป้ายที่ถอดออกได้ซึ่งผู้ใช้สามารถเขียนชื่อสำหรับอินพุต แหล่งเสียงดนตรี และโซนได้ จากนั้นสามารถติดชุดป้ายเหล่านี้ที่ด้านหน้าใต้หน้าต่าง

อีกคุณสมบัติหนึ่งที่เป็นประโยชน์คือ การระบุการตั้งค่าที่ต้องการบนแผงด้านหน้าโดยเสียบเข็มหมุดสีที่ระดับที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าสำหรับทุกปุ่ม จากนั้นคุณสามารถแนะนำผู้ใช้ให้ตั้งค่าการควบคุมทั้งหมดไปยังเข็มหมุดสีเงินเพื่อกำหนดค่าระบบเพื่อการใช้งานเฉพาะ ผู้ใช้ที่สองสามารถ ตั้งค่าการควบคุมทั้งหมดไปที่เข็มหมุดสีแดงสำหรับการกำหนดค่าของเขา

ปุ่มควบคุมโทนเสียง

ปุ่มควบคุมโทนเสียงเฉพาะมีการควบคุมแบบแยกสำหรับอินพุตไมโครโฟน/สายและอินพุตเสียงดนตรี เพื่อให้ได้คุณภาพเสียงพูดหรือเสียงเพลงที่ดีเยี่ยม ปุ่มควบคุมโทนเสียงสำหรับเสียงดนตรีแบ็คกราวนด์มีให้คุณภาพเสียงดนตรีที่เหมาะสมที่สุด

นอกจากนี้ ปุ่มควบคุมโทนเสียงไม่ใช่การควบคุมเสียงทุ้มและเสียงแหลมตามมาตรฐาน จากประสบการณ์ของเราทำให้เราพัฒนาการควบคุมโทนเสียงให้สามารถควบคุมโทนเสียงแบบเดิมด้วยปุ่มควบคุมระดับสูงและระดับต่ำ และมีลักษณะพิเศษที่จะระบุปัญหาที่พบในสถานการณ์จริงได้ด้วย

ปุ่มควบคุมโทนเสียงสำหรับอินพุตไมโครโฟนและสายช่วยเพิ่มคุณภาพเสียงทุ้มต่ำโดยไม่เพิ่มเสียงก้องและตัดเสียงก้องโดยไม่ทำให้สูญเสียเสียงทุ้มต่ำในความถี่ต่ำ ในความถี่สูง ปุ่มควบคุมโทนเสียงจะเพิ่มความสดใสโดยไม่เพิ่มความคมชัด และเมื่อตัดเสียงจะตัดความดังและความคมชัดโดยไม่ทำให้สูญเสียความสดใส

ปุ่มควบคุมโทนเสียงสำหรับอินพุตเสียงดนตรีจะเพิ่มเสียงทุ้มลึกโดยไม่ทำให้เกิดเสียงดัง และตัดเสียงก้องโดยไม่ทำให้สูญเสียเสียงทุ้มต่ำใน ความถี่ต่ำ ในความถี่สูง ปุ่มควบคุมโทนเสียงจะทำงานเหมือนกับอินพุตไมโครโฟนที่มีความถี่แตกต่างเล็กน้อยเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่เหมาะสม

มีอินพุตโทรศัพท์ / อินพุตฉุกเฉิน 100 V ที่มีการเปิดใช้ VOX สำหรับรวมเข้ากับระบบเสียงประกาศสาธารณะอีกระบบหนึ่งหรือระบบเรียกตัวทางโทรศัพท์อย่างง่าย มีการควบคุมระดับเสียงด้วยตนเองที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าและควบคุมอินพุตอื่นๆ ทั้งหมด รวมทั้งสถานีเรียกและอินพุตช่อง 1 และ2 ชุดอุปกรณ์มีเอาต์พุตสายเพื่อเพิ่มเครื่องขยายเสียงสำหรับระบบขนาดใหญ่ ด้วยกำลังเอาต์พุตที่มากขึ้น เอาต์พุตนี้สามารถสลับไปที่เฉพาะเสียงดนตรีเท่านั้น เพื่อให้มีเสียงดนตรีที่รอสายในระบบโทรศัพท์ เสียบขั้วต่ออินพุตและเอาต์พุต (แบบพ่วง) เพื่อให้สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ประมวลผลเสียงภายนอก เช่น อีควอไลเซอร์ หรือเครื่องตัดเสียงย้อนกลับ Plena ที่จะเชื่อมต่อกับวงจรปรีแอมป์และเครื่องขยายเสียง

กำลังไฟ

เครื่องขยายเสียง Plena Mixer เหล่านี้มีกำลังไฟเอาต์พุต 120 และ240 วัตต์ กำลังไฟนี้มาจากขั้วต่อแรงดันไฟคงที่ 100 V โดยตรง และมาจากขั้วต่ออิมพีแดนซ์ต่ำสำหรับโหลด 8 ohm นอกจากนี้ เครื่องขยายเสียงยังมีช่องสัญญาณเอาต์พุตเฉพาะการเรียก 100 V แยกต่างหากสำหรับการกำหนดพื้นที่ที่ต้องการจัดลำดับเสียงประกาศ สามารถใช้เอาต์พุตแบบเฉพาะการเรียกควบคุมปุ่มควบคุมระดับเสียงระยะไกลแบบ 3สาย

โซน

เครื่องขยายเสียง Mixer มีเอาต์พุตโซนสองช่อง สามารถเปิดและปิดเสียงดนตรีในโซนต่างๆ ผ่านแผงด้านหน้าและแผงติดบนผนังที่เป็นอุปกรณ์เสริมได้ สามารถกำหนดเส้นทางการประกาศจากสถานีเรียกสองโซน PLE-2CS ไปยังโซน 1 หรือโซน 2 หรือทั้งสองโซนได้ สามารถกำหนดเส้นทางการประกาศจากอินพุตโทรศัพท์/100 V หรืออินพุตช่อง 1 และ 2 ไปยังโซนทั้งสองได้ สามารถใช้อินพุต 1 สำหรับสถานีเรียกPLE-1CS สำหรับการเรียกทุกช่องสัญญาณหรือไมโครโฟนหรือสถานีเรียกอื่นที่มีหน้าสัมผัส PTT

สถานะเอาต์พุต

มิเตอร์ VU แบบ LED จะตรวจสอบเอาต์พุตหลัก ช่องเสียบหูฟังใต้ มิเตอร์ VU มีเอาต์พุต mixer ก่อนการเลือกโซน เพื่อให้คุณสามารถรับฟังเอาต์พุตก่อนที่สัญญาณจะถูกส่งไปยังโซน เพื่อการทำงานที่เชื่อถือได้และการใช้งานที่ง่าย จึงมีการรวมอุปกรณ์จำกัดสัญญาณไว้ในวงจรเอาต์พุต เพื่อจำกัดเอาต์พุตหากผู้ใช้ใช้สัญญาณมากเกินไป

ปุ่มควบคุมและไฟสัญญาณ

ด้านหน้า

 • สวิตช์เปิด/ปิด

 • LED แสดงการเปิดเครื่อง

 • มิเตอร์ VU LED สำหรับเอาต์พุตหลัก (LED สำหรับ -18, -12 -6,-3, 0 dB)

 • ปุ่มปรับระดับเสียงหลัก

 • ปุ่มปรับระดับเสียง 6 ปุ่มสำหรับอินพุตไมโครโฟน

 • ปุ่มปรับระดับเสียงแหลม

 • ปุ่มปรับระดับเสียงทุ้ม

 • ช่องเสียบหูฟัง

 • ปุ่มเลือกโซนสองปุ่ม

 • ปุ่มเสียงดนตรีแบ็คกราวนด์

ด้านหลัง

 • สวิตช์ DIP

 • ระดับโทนเสียง

 • ระดับความชัดเจน

 • ปุ่มควบคุมระดับเสียงโทรศัพท์/100 V


ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค

คุณสมบัติทางไฟฟ้า

แหล่งจ่ายไฟเมน
แรงดันไฟฟ้า   =115 - 230 VAC ±10%, 50/60 Hz
กระแสกระชาก PLE-2MA120-EU   =8/16 A (230/115 VAC)
กระแสกระชาก PLE-2MA240-EU   =9/19 A (230/115 VAC)
แหล่งจ่ายไฟแบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า   =24 VDC, ±15%
กระแสไฟฟ้า PLE-2MA120-EU   =6 A
กระแสไฟฟ้า PLE-2MA240-EU   =12 A
กระแสไฟชาร์จ   =0.5 ADC
แรงดันไฟชาร์จลอยตัว   =27.3 VDC
ปริมาณการใช้กำลังไฟ
PLE-2MA120-EU (ไฟเมน)   =400 VA
PLE-2MA240-EU (ไฟเมน)   =800 VA

ประสิทธิภาพ

ความถี่ตอบสนอง   =50 Hz ถึง 20 kHz (+1/‑3 dB ที่10 dB อ้างอิง เอาต์พุตพิกัดอ้างอิง)
ความเพี้ยน   =<1% ที่ กำลังเอาต์พุตที่กำหนด, 1 kHz
การควบคุมความถี่ต่ำ   =สูงสุด -12/+12 dB (ตั้งค่าความถี่ตาม)
การควบคุมความถี่สูง   =สูงสุด -12/+12 dB (ตั้งค่าความถี่ตาม)
อินพุต RJ-45   =2 ช่อง
อินพุตไมโครโฟนประกาศ   =สำหรับ PLE-2CS(MM)
อินพุตแผงควบคุมสำหรับติดบนผนัง   =สำหรับ PLE-WP3S2Z
อินพุตไมโครโฟน/สาย   =6 ช่อง
อินพุตช่อง 1 (หน้าสัมผัสปุ่มกดค้างเพื่อพูดที่มีฟังก์ชันความชัดเจน)  =Phantom ชนิดยูโร 5 ขาแบบbalanced Phantom XLR 3 ขา แบบ balanced
อินพุต 2-6 (VOX ที่มีฟังก์ชันความชัดเจนในอินพุต 2)  =Phantom XLR 3 ขา แบบbalanced
ระดับความไว   =1 mV (ไมโครโฟน);200 mV (สาย)
อิมพิแดนส์   =>1 kohm (ไมโครโฟน);>5 kohm (สาย)
S/N (คงที่ที่ระดับความดังสูงสุด)   =63 dB
S/N (คงที่ที่ระดับความดังต่ำสุด/ปิดเสียง)  =>5 dB
ไดนามิคแรนจ์   =93 dB
S/N (คงที่ที่ระดับความดังสูงสุด)   =>63 dB (ไมโครโฟน);>70 dB (สาย)
S/N (คงที่ที่ระดับความดังต่ำสุด/ปิดเสียง)  =>75 dB
CMRR (ไมโครโฟน)   =>40 dB (50 Hz ถึง 20 kHz)
เสียงช่วงบน   =>17 dB
ฟิลเตอร์เสียงพูด   =-3 dB @ 315 Hz, high-pass, 6 dB/oct
แหล่งจ่ายไฟ Phantom   =16 V ผ่าน 1.2 kohm (ไมโครโฟน)
ฟิลเตอร์เสียงพูด   =-3 dB ที่ 315 Hz, high-pass,6 dB/oct
VOX (อินพุตช่อง 1 และ 2) =ระยะเวลาที่จะทำงานเมื่อถึงขีดจำกัดที่กำหนด 150 มิลลิวินาที; เวลาที่ใช้ในการคลายบีบอัด 2 วินาที
อินพุตเสียงดนตรี   =3 ช่อง
ขั้วต่อ   =Cinch สเตอริโอแปลงเป็นโมโน
ระดับความไว   =200 mV
อิมพิแดนส์   =22 kohm
S/N (คงที่ที่ระดับความดังสูงสุด)   =>70 dB
S/N (คงที่ที่ระดับความดังต่ำสุด/ปิดเสียง)  =>75 dB
เสียงช่วงบน =>25 dB
ฉุกเฉิน / โทรศัพท์   =1 ตัว
ขั้วต่อ   =ขั้วต่อสกรูแบบปลั๊กชนิดยูโร 7ขา
ระดับความไวโทรศัพท์   =สูงสุด 1 V
ระดับความไว 100V   =สูงสุด 100 V
อิมพิแดนส์   =>10 kohm
S/N (คงที่ที่ระดับความดังสูงสุด)   =>65 dB
VOX   =ค่าขีดจำกัด 50 mV; ระยะเวลาที่จะทำงานเมื่อถึงขีดจำกัดที่กำหนด 150 มิลลิวินาที; เวลาที่ใช้ในการคลายบีบอัด 2 วินาที
ตัวแทรก   =1 ตัว
ขั้วต่อ   =Cinch
ระดับที่กำหนด   =1 V
อิมพิแดนส์   =>10 kohm
เอาต์พุตหลัก/เสียงดนตรี   =1 ตัว
ขั้วต่อ   =XLR 3 ขา แบบ balanced
ระดับที่กำหนด   =1 V
อิมพิแดนส์   =<100 โอห์ม

เอาต์พุตลำโพง 100 V*

ขั้วต่อ   =สกรูลอย
สูงสุด / พิกัด PLE-2MA120-EU   =180 W / 120 W
สูงสุด / พิกัด PLE-2MA240-EU   =360 W / 240 W
เอาต์พุตลำโพง 8 โอห์ม*
ขั้วต่อ   ขั้วต่อสกรูแบบปลั๊กชนิดยูโรแบบลอย
PLE-2MA120-EU   =31 V (120 W)
PLE-2MA240-EU   =44 V (240 W)
* ลบออก 1 dB สำหรับการทำงานแบตเตอรี่ 24 V

ลักษณะอุปกรณ์

ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก):   =100 x 430 x 270 มม.(กว้าง 19 นิ้ว สูง 2U)
การติดตั้ง   =ติดตั้งโดยลำพัง ตู้ชั้นวาง 19นิ้ว
สี   =สีเทาเข้ม
น้ำหนัก (PLE-2MA120-EU)   =ประมาณ 10.5 กก.
น้ำหนัก (PLE-2MA240-EU)   =ประมาณ 12.5 กก.
สภาพแวดล้อม
อุณหภูมิในการทำงาน   =-10 ºC ถึง +55 ºC
อุณหภูมิในการเก็บรักษา   =-40 ºC ถึง +70 ºC
ความชื้นสัมพัทธ์   =<95%
ระดับเสียงรบกวนของลม   =<33 dB SPL ที่ 1 ม. ควบคุมอุณหภูมิ

bottom of page